DİPLOMATİK TEMSİLCİLER

Dönemin Yabancı Büyükelçileri

1877: Austen Henry Layard (Sonra, Sir Henry Layard)

1879: Sir Edward Baldwin Malet (Sonra Sir E. Malet, Baronet)

1880: George Joachim Goschen (Sonra, Viscount Goschen)

1881: Fredick Temple, Earl of Dufferin (Sonra, Marquess of Dufferin and Ava)

1884: E. Thornton

1885: Sir William Arthur White (Sonra, William White)

1885: Sir Henry Drummond Wolff

1886: Sir William Arthur White

1892: Sir Clare Ford

1894: E.D.V. Fane (Sonra, Lord Curriz)

1898: Sir N. R. O'Connor

1908: Sir George Head Barclay

1908: Sir G. A. Lowther (Sonra, Baronet)

1913: Sir Louis Mallet

1877: Fournier (Hugues)

1880: Tissot (Charles-Joseph)

1882: Noailles (Emmanuel-Henry-Victorien, Marki)

1886: Montebello (Gustave-Louis Lannes, Kont)

1891: Cambon (Paul)

1898: Constans (Jean-Antoine-Ernest)

1909: Bompard (Maurice)

1877: Prens dö Reus

1878: Kont Hatzfeld

1883: Mösyö diRadoviç

1897: Baron Marşal döBiberştayn

1912-1915: Hans Freiherr Von Wangenheim

1878-1883: Kont Korti

1890: Mösyö Pansa

1901: Marki Malaspinadi Karbonara

1905: Marki İmperyali

?: Mösyö lö Baron Blan

1876: Mösyö de Nelidof

1876: Kont Nikolay Pavloviç İgnatyev'in 9. defa avdeti

1878: Prens Lobanof

1880: Mösyö Novikof

1883: Mösyö Nelidof

1898: Mösyö Zinoviyof

1910: Mösyö Nikola Çarikof

1878-1883: Muınü'l-Melik Müşır Hacı Muhsin Han

1895: Ala'ülmülk Mirza Mahud Han

1901: Efreü'd-Devle Prens Rıza Han

1880: Baron dö Kaliça

1907: Marki Jan Pallaviçini

1910: Mösyö Kartır

Dönemin Yabancı Ortaelçileri

1898: Prens Mavrokordato

1903: Mösyö Griparis

?: Mösyö Konderyoti

1879: Baron Van İtresom

1882: Mösyö Yunk Her Rudolf dö Pistel

1885: Mösyö Van Tets

1900: Mösyö dö Vegerlin

1904: Kont dö Bland

1910: Mösyö dö Bilbova

1900: Mösyö Aleksandr Gika

1907: Mösyö Papityo

?: Mösyö Lavo Vari

?: Mösyö Balaçiyano

1878: Marki dö Villa Manitella

1881: Kont dö Raskon

1884: Kont Fuello

1898: Marki dö Kampo Sagado

1910: Marki dö Prat

?: Mösyö Kilermo Kresp

1889: Mösyö Seleym dö Hernehof

1907: Mösyö Dankar Svoret

1883: Vikont Karnide

1882: Ceneral Vallas

1898: Mösyö Oskar İstraus

1901: Mösyö Con Lisman

1890: Kont İstenbok

1904: Baron Bekfriz

1906: Baron Ramel

1910: Mösyö Aleksandr Padyano

1877: Huber Dolez

1879: Mösyö Bertolens

1880: Mösyö Bertolens

1899: Kont Erranbold dö Dodzel

1910: Mösyö lö Baron

?: Mösyö Borşgrav

1898: Mösyö İstoyan Novakoviç

1900: Ceneral Sava Groviç

1904: Mösyö Jorj Simiç

1908: Mösyö Nenadoriç

Dönemin Yurtdışına Gönderilen Elçileri

1875: Mehmet Sadık Paşa

1877: Halil Şerif Paşa

1877: Ahmed Arifi Paşa

1878: Mehmed Esad Safvet Paşa

1880: Mahmud Esad Paşa

1894: Yusuf Ziya Paşa

1896: Salih Münir Paşa

1908: Naum Paşa

1911: Mehmed Rıfat Paşa

1920: Mehmed Nabi Bey

1877: Haydar Efendi

1878: Fahri Bey

1885: Halid Bey

1892: Ali Galib Bey

1894: Mehmed Şemseddin Bey

1895: Münif Paşa

1897: Mehmed Şemseddin Bey

1912: Hüseyin Hasib Bey

1886: A. Mavroyeni Bey

1896: Mustafa Tahsin Bey

1897: Ali Ferruh Bey

1906: Mustafa Şekip Bey

1907: Mehmed Ali Bey

1908: Hüseyin Kazım Bey

1910: Yusuf Ziya Paşa

1914: Alfred Rüstem Paşa

1877: Murat Efendi

1881: Yanko Karaca

1895: Abhülhakhamit Bey

1898: Yusuf Misak Efendi

1909: Aristarki Bey

1915: Musret Sa'dullah Bey

1851: K. Musurus Paşa

1885: Rüstem Paşa

1896: Antopulo Paşa

1902: S. Musurus Paşa

1908: Mehmed Rıfat Paşa

1909: Ahmed Tevfik Paşa

1920: Mustafa Reşid Paşa

1881: Hüseyin Hüsnü Sermet Efendi

1886: Turhan Hüsnü Bey

1894: Mehmed Feridun Bey

1897: Necip Paşa

1900: İzzet Fuad Paşa

1908: İhsan Bey

1909: Sezai Bey

1921: Ragıp Raif Bey

1879: Hüseyin Hüsnü Sermet Efendi

1880: Halid Halil Bey

1885: Yusuf Ziya Bey

1889: Mahmud Nedim Bey

1890: Mehmed Feridun Bey

1893: Ahmed Tevfik Paşa

1897: İbrahim Fethi Paşa

1908: Azaryan Efendi

1909: Ali Fuad Hikmet Bey

1914: Hüseyin Cevad Bey

1876: Mahmud Es'ad Bey

1877: Turhan Hüsnü Bey

1880: S. Musurus Bey

1886: Y. Fotiades Bey

1889: Yusuf Ziya Bey

1891: Mahmud Nedim Bey

1896: Mustafa Reşid Paşa

1908: Ziya Bey

1909: İbrahim Hakkı Paşa

1912: Hüseyin Kazım Bey

1874: Y. Fotiades Bey

1879: Ahmed Tevfik Paşa

1885: Agah Efendi

1886: Mehmed Feridun Bey

1887: Mehmed Şemseddin Bey

1888: Rıza Bey

1890: Mahmud Nedim Bey

1891: Ali Galip Bey

1892: Gobdan Efendi

1894: Mehmed Şakir Paşa

1895: Mehmed Asım Bey

1897: Mehmed Rıfat Bey

1908: Mehmed Nabi Bey

1911: Ahmet Muhtar Bey

1914: Galib Kemali Bey

1877: Edhem Paşa

1883: Sadullah Paşa

1885: Said Paşa

1895: Tevfik Bey

1896: Rıfat Bey

1897: Galib Bey

1897: Tevfik Paşa

1905: Morel Bey

1908: Tevfik Paşa

1908: Ali İhsan Bey

1913: Osman Nizami Paşa

1875: E. Karatodori Efendi

1908: Mustafa Asım Bey

1912: Mehmed Seyfettin Paşa

1914: Nüsret Sa'dullah Bey

1875: Mehmed Kabuli Paşa

1878: Ahmed Şakir Paşa

1889: Hüseyin Hüsnü Paşa

1908: Turhan Hüsnü Paşa

1914: Fahreddin Reşad Bey


Kaynakça

UNAT, Faik Reşit, Osmanlı Sefirleri ve Sefaretnâmeleri, Türk Tarih Kurumu. KUNERALP, Sinan, Son Dönem Osmanlı Erkan ve Ricali (1839-1922) Prosopografik Rehber, İsis Yayıncılık, 1999.

GALİTEKİN, Ahmet Nezih, Sâlnâme-i Nezâret-i Hâriciyye (Osmanlı Dışişleri Bakanlığı Yıllığı), İşaret Yayınları

http://tahran.be.mfa.gov.tr/Mission.aspx

http://washington.emb.mfa.gov.tr/MissionChiefHistory.aspx

http://lahey.be.mfa.gov.tr/MissionChiefHistory.aspx

http://madrid.be.mfa.gov.tr/MissionChiefHistory.asp

http://paris.be.mfa.gov.tr/MissionChiefHistory.aspx

http://londra.be.mfa.gov.tr/MissionChiefHistory.aspx

http://belgrad.be.mfa.gov.tr/MissionChiefHistory.aspx

http://roma.be.mfa.gov.tr/MissionChiefHistory.aspx

http://atina.be.mfa.gov.tr/MissionChiefHistory.aspx

http://berlin.be.mfa.gov.tr/MissionChiefHistory.aspx