KURULUŞ

Sultan II. Abdülhamid Uygulama ve Araştırma Merkezi


Sultan II. Abdülhamid Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sultan II. Abdülhamid’i ve dönemini araştırmak üzere kurulmuş Türkiye’deki ilk bilimsel araştırma merkezidir. Yıldız Teknik Üniversitesi, Beşiktaş Kampüsü’nde 9 Şubat 2015 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan yönetmelikle kurulmuştur. Bilimsel yöntemler ve veriler ışığında toplumun her kesiminden tüm ilgililere yönelik hizmet sunmayı hedefleyen akademik bir kurum olarak kurulan Sultan II. Abdülhamid Uygulama ve Araştırma Merkezi, çağdaş yönetim anlayışına uygun olarak çalışmalarını planlamakta ve yürütmektedir. Bu bağlamda sekiz yıllık geçmişiyle Merkez, tüm faaliyetlerini günümüz profesyonel yönetim uygulamalarının vazgeçilmez unsuru olan marka ve kurumsal kimlik çalışmaları neticesinde belirlenen stratejik planlama çerçevesinde gerçekleştirmektedir.

Merkezin Vizyonu


Sultan II. Abdülhamid ve dönemini bilimsel yöntemler ve veriler ışığında adil hafızayla değerlendirme imkânı sağlayan ve sunan, toplumun ilgili tüm kesimleri tarafından ulaşılabilen ve bu alanda güvenilirliği kabul görmüş uluslararası düzeyde bir başvuru kurumu olmak.

Merkezin Misyonu


Sultan II. Abdülhamid ve dönemi ile ilgili alanlarda disiplinler arası çalışma anlayışıyla ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar, projeler ve etkinlikler yapmak; bu sahada yapılacak çalışmaları desteklemek ve teşvik etmek.