MEHMED SELİM EFENDİ KÖŞKÜ


 
Yıldız Teknik Üniversitesi’nin Beşiktaş Yerleşkesi içinde yer alan Mehmed Selim Efendi Köşkü, Sultan II. Abdülhamid Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne tahsis edilmiştir. Yıldız Sarayı kompleksinin üniversitemize ait kısmı içinde yer alan bu köşk, Sultan II. Abdülhamid’in ikinci çocuğu ve ilk oğlu Mehmed Selim Efendi’ye aittir.
10 Temmuz 1894 tarihinde meydana gelen büyük İstanbul depreminden sonra Yıldız Sarayı’nda şehzadeler ve hanım sultanların kargir saray ve köşklerinin boşaltılması sonucunda ciddi bir barınma sorunu ile karşı karşıya kalınmıştır. Deprem sonrasında hızla geliştirilen çözüm ise kargir sarayların bahçelerine küçük ahşap köşklerin ‘kurulması’ şeklinde olmuştur. 1894 depremi sırasında Yıldız Sarayı Efendiler Dairesi’nde dört şehzade ikamet etmekteydi: Sultan II. Abdülhamid’in oğulları Mehmed Selim Efendi, Mehmed Abdülkadir Efendi ve Ahmet Efendi ile sultanın yeğeni Sultan Abdülmecid’in oğlu Şehzade Burhaneddin Efendi’nin oğlu Şehzade İbrahim Tevfik Efendi.
Depremden yaklaşık 25 gün sonra 4 Ağustos 1894 tarihinde şehzadeler için ahşap köşklerin yapımına başlanmıştır. Her köşk şehzadenin ikamet ettiği dairenin karşısında konumlandırılmıştır. Yaklaşık 18 haftalık inşa sürecinden sonra altı adet deprem köşkü ikamete hazır hâle getirilmiştir.
  Kaynak: ACAR, Damla, Doç. Dr. Deniz Mazlum, "1894 Depremi Ertesinde İnşa Edilen Köşklerin Yapım Sistemleri-Yıldız Sarayı Efendiler Köşkü Örneği", (4. Tarihi Yapıların Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi Sempozyumu, 27-29 Kasım 2013)  

Mehmed Selim Efendi (1870-1937)

Mehmed Selim Efendi, Sultan II. Abdülhamid’in ikinci çocuğu ve ilk oğludur. 1870 yılında Dolmabahçe Sarayı’nda dünyaya gelmiştir. Vatandan ayrıldıktan sonra 1937 yılında Beyrut Cunye’de vefat etmiştir. Kabri Suriye’nin başkenti Şam’da Sultan Selim Camii’ndedir.