YAYINLAR

MERKEZ YAYINLARI


1. Yıldız Saray Sohbetleri

Yayın Editörü Prof. Dr. A. Melek Özyetgin, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul 2017.

2. Osmanlı-Fransız İlişkilerinde Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonu Üzerinden Karşılaşmalar / Tanışmalar / Kesişmeler

(Cumhurbaşkanlığı Himayesinde), Hazırlayan Kamil Fırat, Yayın Editörü Prof. Dr. A. Melek Özyetgin, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul 2017, 135s.

3. Rencontres / Croisements / Connaissances Dans le Cadre des Relations Ottomano - Françaises à Travers La Collection de Photographies du Palais de Yıldız

(Cumhurbaşkanlığı Himayesinde), Hazırlayan Kamil Fırat, Yayın Editörü Prof. Dr. A. Melek Özyetgin, Çev. Dr. Fahrettin Aslan, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul 2017.

4. Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonu Üzerinden Osmanlı - Almanya İlişkileri

(Cumhurbaşkanlığı Himayesinde), Hazırlayan Kamil Fırat, Yayın Editörü Prof. Dr. A. Melek Özyetgin, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul 2017, 176s.

5. Die Osmanisch-Deutschen Beziehungen Im Lichte Der Yıldız Palast Fotografie - Kollektion,

(Cumhurbaşkanlığı Himayesinde), Hazırlayan Kamil Fırat, Yayın Editörü Prof. Dr. A. Melek Özyetgin, Çev. İlkay Sözal, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul 2017, 176s.

6. La France vue du Palais de Yıldız

Hazırlayan Kamil Fırat, Yayın Editörü Prof. Dr. A. Melek Özyetgin, Çev. Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul 2017, 45s.

7. Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonu Üzerinden Osmanlı - İngiltere İlişkileri

(Cumhurbaşkanlığı Himayesinde), Hazırlayan Kamil Fırat, Yayın Editörü Prof. Dr. A. Melek Özyetgin, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul 2018, 150s.

8. British - Ottoman Relations Through The Yıldız Palace Photography Collection

(Cumhurbaşkanlığı Himayesinde), Hazırlayan Kamil Fırat, Yayın Editörü Prof. Dr. A. Melek Özyetgin, Çev. Banu Tellioğlu, Ceren Demirdöğdü, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul 2018, 150s.

9. Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonu Üzerinden Osmanlı - Amerika İlişkileri

(Cumhurbaşkanlığı Himayesinde), Hazırlayan Kamil Fırat, Yayın Editörü Prof. Dr. A. Melek Özyetgin, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul 2018, 175s.

10. American-Ottoman Relations Through Yıldız Palace Photography Collection

(Cumhurbaşkanlığı Himayesinde), Hazırlayan Kamil Fırat, Yayın Editörü Prof. Dr. A. Melek Özyetgin, Yıldız Teknik Üniversitesi, Çev. Esra Birkan, İstanbul 2018, 175s.

11. Osmanlı Hanedan Defterleri 1909-1922

(Cumhurbaşkanlığı Himayesinde), Yayın Akademik Danışmanı Prof. Dr. Vahdettin Engin, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul 2018, 263s.

12. Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonu'ndan Çarlık Rusya'sına Bakmak

(Cumhurbaşkanlığı Himayesinde), Hazırlayan Kamil Fırat, Yayın Editörü Prof. Dr. A. Melek Özyetgin, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul 2019, 171s.

13. Царская Россия В Фотографиях Из Коллекции Дворца Йылдыз

(Cumhurbaşkanlığı Himayesinde), Hazırlayan Kamil Fırat, Yayın Editörü Prof. Dr. A. Melek Özyetgin, Yıldız Teknik Üniversitesi, Çev. Prof. Dr. İlyas Kemaloğlu, Dr. İrina Svistunova, İstanbul 2019, 171s.

14. Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonu’ndan 19. Yüzyıl Japonya’sına Bakmak

(Cumhurbaşkanlığı Himayesinde), Hazırlayan Kamil Fırat, Yayın Editörü Prof. Dr. A. Melek Özyetgin, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul 2019, 172s.

15. Yuruduzu Kyuden Shashin Korekushion kara Zyukyuseiki no Nihon Wo Tenbou

(Cumhurbaşkanlığı Himayesinde), Hazırlayan Kamil Fırat, Yayın Editörü Prof. Dr. A. Melek Özyetgin, Yıldız Teknik Üniversitesi, Çev. Sumiyo Okumuro, İstanbul 2019, 172s.

16.Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonundan 19. Yüzyıl Ürdün Coğrafyasına Bakmak

(Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde), Haz. Kamil Fırat, Yayın Editörü: Prof. Dr. Ayşe Melek Özyetgin, Dr. Ayşe Ersay Yüksel, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul 2020, 156s.

17.نظرة لمنطقة الأردن ابان القرن التاسع عشر على ضوء مجموعة صور قصر يلدز الفوتوغرافية. Nazarat li Mintakatû’l Ürdün İbane’l Karni Tis’a Aşare Ala Zav’i Mecmuat Suveri Kas’un Yildizu’l Fotoğrafiyyete

(Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde), Haz. Kamil Fırat, Yayın Editörü: Prof. Dr. Ayşe Melek Özyetgin, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul 2020, 156s.

18. Yıldız Sarayı

Haz. Prof. Dr. Ayşe Melek Özyetgin, Prof. Dr. Vahdettin Engin, Dr. Ayşe Ersay Yüksel,Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul 2021, 670s.

19. İstanbul'dan İşkodra'ya Osmanlı Döneminde Fotoğrafçılar

Haz. Prof. Dr. Ayşe Melek Özyetgin, Prof. Dr. Vahdettin Engin, Dr. Ayşe Ersay Yüksel, Dr. Luçjan Bedeni, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul 2021, 254s.

20. Photographers In The Ottoman Era From Istanbul To Shkodër

Haz. Prof. Dr. Ayşe Melek Özyetgin, Prof. Dr. Vahdettin Engin, Dr. Ayşe Ersay Yüksel, Dr. Luçjan Bedeni, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul 2021, 254s.

21. Sultan II. Abdülhamid ve Osmanlı Modernleşmesi

Haz. Prof. Dr. Ayşe Melek Özyetgin, Prof. Dr. Vahdettin Engin, Prof. Dr. Davut Hut, Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Ersay Yüksel, Öğr. Gör. Elif Tuğçe Kurt, Öğr. Gör. Gökhan Açıkel, 3 Cilt, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul 2022.

22. Osmanlı İmparatorluğu'nda Diplomasi ve Ağırlama 19. Yüzyılda İstanbul'un Önemli Konukları

Haz. Prof. Dr. Ayşe Melek Özyetgin, Doç.Dr. Ayşe Ersay Yüksel, Öğr. Gör. Elif Tuğçe Kurt, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul 2023.

23. Diplomacy and Hospitality in the Ottoman Empire Istanbul's Esteemed Visitors in the 19th Century

Haz. Prof. Dr. Ayşe Melek Özyetgin, Doç.Dr. Ayşe Ersay Yüksel, Öğr. Gör. Elif Tuğçe Kurt, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul 2023.