DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Mahmut AK (İstanbul Üniversitesi Rektörü)
Prof. Dr. Şükrü Haluk AKALIN (Hacettepe Üniversitesi)
Prof. Dr. Ali AKYILDIZ (29 Mayıs Üniversitesi)
Prof. Dr. Haluk DURSUN (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı)
Prof. Dr. Nurhan ATASOY (Emekli Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. Ali BİRİNCİ (TTK Eski Başkanı, Emekli Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. Tufan BUZPINAR (İstanbul Medipol Üniversitesi)
Prof. Dr. Vahdettin ENGİN (Marmara Üniversitesi)
Prof. Dr. Cezmi ERASLAN (İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. Halil İNALCIK (Bilkent Üniversitesi)
Prof. Dr. Mehmet İPŞİRLİ (İstanbul Medipol Üniversitesi)
Prof. Dr. Gül İREPOĞLU (Emekli Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. İsmail KAYA (29 Mayıs Üniversitesi)
Prof. Dr. Zekeriya KURŞUN (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi)
Prof. Dr. Öcal OĞUZ (UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı)
Prof. Dr. İlber ORTAYLI (Galatasaray Üniversitesi)
Prof. Dr. Azmi ÖZCAN (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi)
Prof. Dr. Mehmet Sait ÖZERVARLI (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Prof. Dr. Nükhet VARDAR (El İzi İletişim, Danışmanlık)
Prof. Dr. Nihayet ARSLAN (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Prof. Dr. Uğur ÜNAL (T.C. Cunhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı)
Dr. Nevzat UYANIK (Büyükelçi)
Umur DURMUŞ (Mimar)