BİBLİYOGRAFYA

II. Abdülhamid ve dönemi bibliyografya çalışmamız, 2008 yılında “Bilim Sanat Vakfı Türkiye Araştırmaları Merkezi”nde Gökhan ÇETİNSAYA, Hatice YENTÜRK, Abdülhamit KIRMIZI, Serhat ASLANER, Mesut KÜÇÜKOĞLU tarafından hazırlanmış olan “II. Abdülhamid ve Dönemi Bibliyografyası” esas alınarak Doç. Dr. Akartürk KARAHAN tarafından genişletilerek hazırlanmıştır.

[embeddoc url=”http://sultanabdulhamid.yildiz.edu.tr/wp-content/uploads/2018/03/II_-Abdulhamıd_ve_Donemi_Bibliyografyasi.pdf” viewer=”google”]