Merkezin Vizyonu

Sultan II. Abdülhamid ve dönemini bilimsel yöntemler ve veriler ışığında adil bir hafızayla değerlendirme imkânı sağlayan ve sunan, toplumun ilgili tüm kesimleri tarafından ulaşılabilen ve bu alanda güvenilirliği kabul görmüş uluslararası düzeyde bir başvuru kurumu olmak.

Merkezin Misyonu

Sultan II. Abdülhamid ve dönemi ile ilgili alanlarda disiplinler arası çalışma anlayışıyla ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar, projeler ve etkinlikler yapmak; bu sahada yapılacak çalışmaları desteklemek ve teşvik etmek.