KONGRE

Vefatının 100. Yılında
Sultan II. Abdülhamid ve Dönemi
Uluslararası Kongresi

KONGRENİN AMACI

Sultan II. Abdülhamid, Avrupa'da olduğu gibi Osmanlı İmparatorluğunda da önemli gelişmelerin ve büyük dönüşümlerin bir arada yaşandığı 19. yüzyılın son çeyreği ile 20. yüzyılın başlarında (1876-1909) hükümdarlık yapmıştır. Dünya ve Avrupa'daki gelişmelere bağlı olarak İmparatorluğun yönetim ve siyasetinde etkisini gösteren çetin şartlar altında Osmanlı İmparatorluğunun varlığını sürdürmek adına yürüttüğü devlet ve yönetim anlayışı, onu son dönem Osmanlı Padişahları içinde ayrıcalıklı bir yere ve değere koymamızı gerekli kılmaktadır. Bir Padişah olarak II. Abdülhamid'in pek çok yönüyle damgasını vurduğu Osmanlı İmparatorluğunun son dönemi, sadece uzman tarihçilerin ilgi alanına girmez. Bu devir, aynı zamanda Cumhuriyet Türkiye'sine ve hatta günümüze kadar olan siyasal, ekonomik ve sosyo-kültürel değişimlerin de can alıcı noktasını oluşturmaktadır. Bu bakımdan, II. Abdülhamid ve devrinin bütün yönleriyle araştırılması, anlaşılması, tartışılması, eleştirilmesi ve derin bir perspektifle ele alınması gerekmektedir. Dolayısıyla, başta tarihçiler olmak üzere, toplum tarihi, dil ve edebiyat tarihi, kültür tarihi, sanat tarihi, mimarlık tarihi, tıp tarihi ve eğitim tarihi gibi farklı alanların uzmanları tarafından söz konusu dönemin incelenmesi büyük önem taşımaktadır. Diğer yandan, bu padişah ve devrinin hâlâ bilinmeyen yönleri de bulunmaktadır. Bu nedenlerle, şu ana kadar yapılan değerli araştırmalara ilave olarak, II. Abdülhamid ve döneminin objektif bir şekilde ve daha iyi anlaşılmasını sağlayacak yeni bilimsel araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Yukarıdaki noktalardan hareketle, Sultan II. Abdülhamid'in vefatının 100. yılı olması dolayısıyla 2018 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi, Sultan II. Abdülhamid Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Tarih Kurumu ortaklaşa, disiplinler arası çalışma anlayışıyla Türkiye'de ve dünyada bu alanda çalışanları bir araya getirecek uluslararası bir toplantının yapılmasını gerekli görmüştür. Bu amaçla, alanında seçkin bilim insanlarının Sultan II. Abdülhamid ve dönemini farklı açılardan ve bugüne uzanan etkileriyle değerlendirecekleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin şekillenmesinde belirleyici bir süreç olan bu dönemi bilimsel ölçülerde ele alacakları uluslararası bir kongrenin yapılması hedeflenmektedir.

"Vefatının 100. Yılında Sultan II. Abdülhamid ve Dönemi Uluslararası Kongresi"nde sunulacak bildiriler, başta II. Abdülhamid'in şahsî özellikleri, yönetim anlayışı ve siyaseti olmak üzere döneminin tüm siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel yönlerini disiplinler arası bir yaklaşımla ele alacak, bugüne olan etkilerini ve değerlerini konu edecek bilimsel bildirilerden oluşacaktır. Sempozyuma katılmak isteyen bilim insanları, aşağıda verilen başlıklar çerçevesinde bildiri konularını seçebilirler.
 • Sultan II. Abdülhamid’in Hayatı, Kişiliği ve Yönetim Anlayışı
 • Sultan II. Abdülhamid Döneminde Osmanlı-Arap Vilayetleri
 • Sultan II. Abdülhamid Döneminde Kudüs ve Filistin
 • Sultan II. Abdülhamid Döneminde Osmanlı-Balkan Vilayetleri
 • Sultan II. Abdülhamid Döneminde Osmanlı-Avrupa-Rusya İlişkileri
 • Sultan II. Abdülhamid Döneminde Uluslararası İktisadi Rekabetin Osmanlı Coğrafyasına Yansımaları: Bağdat Demir Yolu ve Petrol Mücadelesi
 • Sultan II. Abdülhamid Döneminde Uzak Doğu ile İlişkiler
 • Sultan II. Abdülhamid Döneminde Ulaşım ve Haberleşme Hizmetleri
 • Sultan II. Abdülhamid Döneminde Eğitim Politikası
 • Sultan II. Abdülhamid Döneminde Sağlık Alanındaki Hizmetler
 • Sultan II. Abdülhamid Döneminde Sanat Alanındaki Gelişmeler
 • Sultan II. Abdülhamid Döneminde Modern Müzecilik ve Arkeoloji Çalışmaları
 • Sultan II. Abdülhamid Döneminde Osmanlı Fotoğrafçılığı
 • Sultan II. Abdülhamid Döneminde Dil ve Edebiyat Alanındaki Çalışmalar
 • Sultan II. Abdülhamid Döneminde Basın-Yayın Faaliyetleri
 • Sultan II. Abdülhamid ve Yıldız Sarayı
 • Sultan II. Abdülhamid Döneminde Şehircilik ve Mimari Gelişim
 • Sultan II.Abdülhamit dönemi mimari  ve kentsel mirasının korunması restorasyonu ve yeniden kullanımı, ilkeler ve örnekler
 • Sultan II. Abdülhamid Döneminde Mali, İktisadi ve Sınaî Alandaki Gelişmeler
 • Sultan II. Abdülhamid Döneminde Osmanlı Ordusu ve Donanması
 • Sultan II. Abdülhamid Döneminde Osmanlı Modernleşmesi
 • Sultan II. Abdülhamid Döneminde Osmanlı Kadını
 • Sultan II. Abdülhamid Döneminde Tarım ve Hayvancılık Alanındaki Gelişmeler
 • Sultan II. Abdülhamid Döneminde Muhalif Hareketler ve Jöntürkler
 • Sultan II. Abdülhamid Döneminde İslam Birliği Siyaseti ve Hicaz Demir Yolu
 • Sultan II. Abdülhamid Döneminde Toplumsal ve Dinsel Hayat
 • Sultan II. Abdülhamid Döneminde Tarihî Markalar ve İşletmeler
 • Sultan II. Abdülhamid Döneminde Fikir Hareketleri
 • Sultan II. Abdülhamid Dönemi ile Atatürk Türkiye’si Arasındaki Tarihsel Süreklilik
 • Sultan II. Abdülhamid Döneminde Tarihçiler ve Tarihçilik Anlayışı
 • Avrupa’da ve Dış Basında Sultan II. Abdülhamid İmajı
 • Sultan II. Abdülhamid’in Sürgün Yılları
 • Sultan II. Abdülhamid Döneminde Osmanlı Devleti’nin Tanıtımına Yönelik Çalışmalar

Onur Kurulu

Prof. Dr. Derya ÖRS (Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı)
Prof. Dr. Bahri ŞAHİN (Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü)
Prof. Dr. Refik TURAN (Türk Tarih Kurumu Başkanı)
Prof. Dr. İlber ORTAYLI (Galatasaray Üniversitesi)
Prof. Dr. Engin Deniz AKARLI (İstanbul Şehir Üniversitesi)
Prof. Dr. A. Haluk DURSUN (Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu)
Prof. Dr. Zafer TOPRAK (Koç Üniversitesi)
Dr. Orhan KOLOĞLU

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Güray KIRPIK (Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı)
Prof. Dr. A. Melek ÖZYETGİN (Yıldız Teknik Üniversitesi, Sultan II. Abdülhamid Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü)
Prof. Dr. Vahdettin ENGİN (Marmara Üniversitesi)
Prof. Dr. Davut HUT (Marmara Üniversitesi)
Asude ALKAYLI (Yıldız Teknik Üniversitesi, Sultan II. Abdülhamid Uygulama ve Araştırma Merkezi)

Bilim Kurulu

Prof. Dr. İlber ORTAYLI (Galatasaray Üniversitesi)
Prof. Dr. Vahdettin ENGİN (Marmara Üniversitesi)
Prof. Dr. Zekeriya KURŞUN (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi)
Prof. Dr. Azmi ÖZCAN (Sakarya Üniversitesi)
Prof. Dr. Şükrü HANİOĞLU (Princeton Üniversitesi, ABD)
Prof. Dr. Ayşe Melek ÖZYETGİN (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Prof. Dr. Can BİNAN (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Prof. Dr. Nil SARI (Biruni Üniversitesi)
Prof. Dr. Zafer TOPRAK (Koç Üniversitesi)
Prof. Dr. Nadir ÖZBEK (Boğaziçi Üniversitesi)
Prof. Dr. Engin Deniz AKARLI (İstanbul Şehir Üniversitesi)
Prof. Dr. Feroze YASAMEE (Manchester Üniversitesi, İNGİLTERE)
Prof. Dr. Fikret ADANIR (Şehir Üniversitesi)
Prof. Dr. Gökhan ÇETİNSAYA (Şehir Üniversitesi)
Prof. Dr. Hasan KAYALI (Kaliforniya Üniversitesi, ABD)
Prof. Dr. Klause KREISER (Bamberg Üniversitesi, ALMANYA)
Prof. Dr. Benjamin FORTNA (Arizona Universitesi, ABD)
Prof. Dr. Maria Pia PEDANİ (Ca Foscari Universitesi, İTALYA)
Prof. Dr. Mikhail BASHANOV (Glasgow Üniversitesi, İSKOÇYA)
Prof. Dr. Aleksandr VİTOL (St. Petersburg Şark El Yazmaları Enstitüsü, RUSYA)
Dr. Evangelia BALTA (Yunan Milli Araştırma Vakfı, YUNANİSTAN)
Prof. Dr. Misawa NOBUO (Tokyo Üniversitesi, JAPONYA)
Prof. Dr. Abdulrahim ABU-HUSAYN (Beyrut Amerikan Üniversitesi, LÜBNAN)
Prof. Dr. Ali Fuat ARICI (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Prof. Dr. Kenan AYDIN (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Prof. Dr. Selçuk MÜLAYIM (Marmara Üniversitesi, Emekli Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. Necmettin ALKAN (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
Prof. Dr. Mehmet Akif OKUR (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Prof. Dr. Yakup ÇELİK (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Prof. Dr. Ayşe Banu KARADAĞ (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Prof. Dr. Cezmi ERASLAN (İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. Şükrü Haluk AKALIN (Hacettepe Üniversitesi)
Prof. Dr. Nevin ÖZKAN (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Esin CAN (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Prof. Dr. Fethiye ERBAY (İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. Kıymet GİRAY (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Davut HUT (Marmara Üniversitesi)
Prof. Dr. Mehmet Ö. ALKAN (İstanbul Üniversitesi)
Doç. Dr. Hazem Mohammed SAİD (El-Ezher Üniversitesi, MISIR)
Doç. Dr. Nihayet ARSLAN (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Doç. Dr. Kadriye TEZCAN (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Doç. Dr. Ali SATAN (Marmara Üniversitesi)
Doç. Dr. Aynur ÇİFTÇİ (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Kamil FIRAT (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)
Yıldız Teknik Üniversitesi, Sultan II. Abdülhamid Uygulama ve Araştırma Merkezi
Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
Türk Tarih Kurumu

Kongre Sekreteryası

Elif Tuğçe ÖZYALÇIN (Yıldız Teknik Üniversitesi, Sultan II. Abdülhamid Uygulama ve Araştırma Merkezi)
Uğur Cenk Deniz İMAMOĞLU (Türk Tarih Kurumu, Uzman)
Kongre tarihi: 22-24 Ekim 2018
Kongre yeri: (İlerleyen tarihlerde ilan edilecek.)
Bildiri özetlerinin gönderilmesi için son tarih: 20 Temmuz 2018
Kabul edilen bildiri özetlerinin duyurulması: 15 Ağustos 2018
Bildirilerin tam metninin en son gönderim tarihi: 15 Eylül 2018
Kongre programının ilan tarihi:  1 Ekim 2018
Vefatının 100. Yılında Sultan II. Abdülhamid ve Dönemi Uluslararası Kongresi'ne katılım koşulları aşağıda belirtilmiştir:
 1. Kongreye bildiriyle katılmak gerekmektedir. Bildirisiz katılım kabul edilmeyecektir.
 2. Kongrenin dili Türkçe ve İngilizcedir. Sunulacak bildirilerin Türkçe veya İngilizce hazırlanması gerekmektedir.
 3. Kongrede bildiri sunum süresi en fazla 20 dakika ile sınırlandırılmıştır. 15 dakikası sunum, son 5 dakikası da soru-tartışma olarak planlanmalı ve tüm sunumlar buna göre zamanlama açısından ayarlanmalıdır.
 4. Kongrede sunulacak bildiri konularının “Kongre Konu Başlıklarından” seçilmesi gerekmektedir. Sunulacak bildiriler daha önce yayınlanmamış, özgün bir çalışma olmalıdır.
 5. Kongreye ilk başvuru için başvuru belgesi doldurularak bildiri başlığı, konusu, beş anahtar kelimenin de yer aldığı en az 300 kelimelik bildiri özeti Türkçe ve İngilizce olarak “Times New Roman” yazı tipiyle yazılmış biçimiyle en geç 20 Temmuz 2018 tarihine kadar http://www.sultanabdulhamid.yildiz.edu.tr adresindeki Kongre sayfasında ilgili bölümüne kaydedilmelidir.
 6. Kongreye gönderilen bildiri özetleri Kongre Bilim Kurulu tarafından değerlendirilecektir. Bildiri özeti göndermeyen ve özeti Kongre Bilim Kurulu’ndan geçmemiş hiçbir kişi kongre programında yer almayacaktır.
 7. Bildiri özeti kabul edilen kişilerin adları kongre web sayfasında 15 Ağustos 2018 tarihinde duyurulacak, ayrıca e-posta ile listede adı geçen kişilere kabul duyurusu iletilecektir.
 8. Bildirilerin tam metinleri 15 Eylül 2018 tarihine kadar http://www.sultanabdulhamid.yildiz.edu.tr adresindeki ilgili yere kaydedilecek ya da sultanabdulhamid@yildiz.edu.tr adresine e-posta ile gönderilecektir.
 9. Bildirilerin tam metinlerini 15 Eylül 2018 tarihine kadar göndermeyenler kongre programına kesinlikle alınmayacaktır.
Konaklama giderleri organizasyon kurulu tarafından karşılanacaktır. İlerleyen tarihlerde bilgilendirme yapılacaktır.
Vefatının 100. Yılında Sultan II. Abdülhamid ve Dönemi Uluslararası Kongresi
Tarih: 22-24 Ekim 2018
Yer: T.C. Cumhurbaşkanlığı, Devlet Arşivleri Başkanlığı, Kağıthane - İstanbul
Türkçe program kitapçığı için tıklayınız.