DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Mahmut AK (İstanbul Üniversitesi Rektörü)
Prof. Dr. Şükrü Haluk AKALIN (Hacettepe Üniversitesi)
Prof. Dr. Ali AKYILDIZ (29 Mayıs Üniversitesi)
Prof. Dr. Haluk DURSUN (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı)
Prof. Dr. Nurhan ATASOY (Emekli Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. Ali BİRİNCİ (TTK Eski Başkanı, Emekli Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. Tufan BUZPINAR (YÖK Üyesi)
Prof. Dr. Gökhan ÇETİNSAYA (İstanbul Şehir Üniversitesi)
Prof. Dr. Vahdettin ENGİN (Marmara Üniversitesi)
Prof. Dr. Cezmi ERASLAN (İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. Halil İNALCIK (Bilkent Üniversitesi)
Prof. Dr. Mehmet İPŞİRLİ (İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. Gül İREPOĞLU (Emekli Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. İsmail KAYA (29 Mayıs Üniversitesi)
Prof. Dr. Zekeriya KURŞUN (Marmara Üniversitesi)
Prof. Dr. Öcal OĞUZ (UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı)
Prof. Dr. İlber ORTAYLI (Galatasaray Üniversitesi)
Prof. Dr. Azmi ÖZCAN (Bilecik Üniversitesi Rektörü)
Prof. Dr. Mehmet Sait ÖZERVARLI (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Prof. Dr. Nükhet VARDAR (El İzi İletişim, Danışmanlık)
Prof. Dr. Nihayet ARSLAN (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Doç. Dr. Uğur ÜNAL (Devlet Arşivleri Genel Müdürü)
Ünal ÇEVİKÖZ (Emekli Büyükelçi)
Dr. Nevzat UYANIK (Kazakistan Türkiye Büyükelçisi)
Umur DURMUŞ (Mimar)